Archiwum 2012-2013

ZRÓB PORZĄDEK W SWOJEJ SZAFIE - PODSUMOWANIE ZBIÓRKI

W dniu 07.06.2013 roku podsumowaliśmy pierwszą akcję zbiórki odzieży używanej: „Zrób porządek w swojej szafie”. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły za aktywny udział. Ilość zebranej odzieży przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, gdyż akcja trwała wyjątkowo krótko.

Zgromadzone ubrania znajdą nowych właścicieli wśród osób w różnym wieku. Celem akcji była pomoc potrzebującym, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Zebrana odzież zostanie przekazana do Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach, z którą współpracuje Aneta Świerczyńska (przyroda). Liczymy, że w przyszłym roku szkolnym uda nam się wspólnie powtórzyć tegoroczny sukces, do czego już dziś zapraszamy. Dziękujemy

WARSZTATY EKOLOGICZNO-INTEGRACYJNE

9 maja 2013 roku w naszej szkole odbyły się I Warsztaty ekologiczno – integracyjne pod tytułem: „Zamień śmieci w fajne rzeczy”. Głównym zamierzeniem spotkania było utrwalenie poprawnych nawyków i zachowań ekologicznych w duchu integracji.

Oprócz przedstawicieli naszej szkoły gościliśmy uczniów innycych placówek między innymi ze Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. R. Pomorskiego i Szkoły Podstawowej nr 5 im. F. Zubrzyckiego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

9 maja 2013 roku w naszej szkole odbyły się I Warsztaty ekologiczno – integracyjne pod tytułem: „Zamień śmieci w fajne rzeczy”. Głównym zamierzeniem spotkania było utrwalenie poprawnych nawyków i zachowań ekologicznych w duchu integracji.

Oprócz przedstawicieli naszej szkoły gościliśmy uczniów innycych placówek między innymi ze Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. R. Pomorskiego i Szkoły Podstawowej nr 5 im. F. Zubrzyckiego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość w ciekawy sposób wykorzystać surowce wtórne, takie jak makulatura, opakowania, plastik, realizując własne niepowtarzalne pomysły. Wspólnie udało się stworzyć koszyki z gazet, rybki z płyt CD, reklamówek i kolorowych czasopism, kwiatki z rolek po papierze toaletowym, stworki – potworki z tektury i rolek.

"BEZPIECZNA SZKOŁA"

Szkoła Podstawowa ntr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka otrzymała tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo ogólnopolskiego klubu „Bezpieczne szkoły”. Aktywność uczniów i nauczycieli w ciągu całego roku szkolnego obejmowała między innymi treści dotyczące pojęć: państwo, społeczeństwo, prawo, obywatel; bezpieczeństwa – bezpiecznego Internetu, ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, asertywności, profilaktyki uzależnień wszelkich typów, zdrowego trybu życia, w tym odżywiania, postaw wobec niepełnosprawności, biedy, eurosieroctwa, nieformalnych grup młodzieżowych. Zorganizowano liczne konkursy, uroczystości, akcje szkolne, zajęcia, debaty uczniowskie, spotkania z przedstawicielami instytucji – straży pożarnej, straży miejskiej, sądu, pogotowia ratunkowego. Jesteśmy przekonani, że wiedza, umiejętności i doświadczenia zdobyte podczas tych działań na długo pozostaną w głowach naszych uczniów.

III EDYCJA REJONOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada KWIAT KALAFIORA

14 maja 2013 roku w Miejskim Centrum Kultury odbył się III Rejonowy Konkurs Czytelniczy poświęcony twórczości Małgorzaty Musierowicz – Jeżycjada „Kwiat kalafiora”. Celem konkursu było rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury i popularyzacja wartościowej literatury dla młodzieży. Do konkursu przystąpiło 10 szkół podstawowych z miasta i rejonu: Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza - Bojszowy, SP 2, SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP 19, SP 35, SP 36 i SP 40. Dla uczestników zostały przygotowane zestawy pytań zamkniętych, otwartych, zadania ze znajomości topografii oraz prezentacja scenki z lektury. Nagrodą dla laureatów konkursu była czwarta część Jeżycjady: „Ida sierpniowa” oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a opiekunowie podziękowania. W przerwie konkursu szkolny zespół cheerleaderek zaprezentował program artystyczny. W kosztach zakupu nagród książkowych partycypowało Miejskie Centrum Kultury, które również użyczyło sali na organizację konkursu. Konkurs oceniała komisja w składzie: przewodnicząca Barbara Cabrera-Ziobro - wicedyrektor SP-40, nauczyciel historii i bibliotekarz Maria Góra-Byrska oraz pracownik MCK specjalista ds. organizacji imprez - Anna Śmieszek-Szkutek - członkowie komisji.

„UŚMIECH DZIECKA”

Na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Tychach już od dwunastu lat organizowana jest Wielka Akcja Pomocy Dzieciom „UŚMIECH DZIECKA”. Tegoroczna edycja akcji rozpoczęła się w marcu. W odpowiedzi na plakaty i hasło wzywające do pomocy chorym dzieciom, uczniowie przynosili do szkoły maskotki, gry planszowe, książeczki, materiały piśmiennicze, bajki dvd, w zamian za co otrzymywały znaczki „uśmiechnięte buzie”. 9 maja 2013 r. uczniowie z zespołów: „Śląskie nutki” (prowadzonego przez Aleksandrę Hryniewiecką) i „Błysk” (prowadzonego przez Iwonę Szczepanek) zatańczą dla chorych dzieci z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, włączając je do wspólnej zabawy. Przekażą też swoim chorym kolegom zebrane wcześniej na terenie szkoły dary. Tego rodzaju przedsięwzięcia są dla naszych uczniów niczym „żywa” lekcja wychowawcza. Dzieci chętnie w nich uczestniczą i jeszcze bardziej przekonują się, że czasem niewielki gest może sprawić innym wiele radości. 18 kwietnia 2013 r w ramach akcji „Uśmiech Dziecka” odbyła się w szkole impreza pod hasłem „Ratujemy, uczymy ratować”. Część zebranych przez nas maskotek już od kilku lat trafia do tyskich, pszczyńskich i katowickich karetek pogotowia. Nasze miśki pomagają prawdziwym ratownikom w ratowaniu dzieci uczestniczących w wypadkach. Taki miś – ratownik ma pomóc lekarzowi w nawiązaniu kontaktu z poszkodowanym dzieckiem, złagodzić stres i odwrócić jego uwagę od tragedii. W tym roku ogłoszony został konkurs na plastyczny projekt misia – ratownika, najciekawsze projekty zostały wydrukowane w postaci naklejek - będą wręczane przez ratowników chorym dzieciom (poniżej zamieszczono projekty).

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

W tym roku Światowy Dzień Ziemi obchodzony był pod hasłem: „Elektroodpady – proste zasady”. Koordynatorem uroczystości była pani Aleksandra Gralak. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły zbierali zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie. Dodatkowo każda klasa miała za zadanie zaprezentować przygotowany przez siebie Eco - kwiat, czyli transparent z hasłem

IX REJONOWY TURNIEJ AEROBIKU

W dniu 17 kwietnia 2013r. w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Al. Piłsudskiego w Tychach odbył się XI Rejonowy Turniej Zespołów Szkolnych w Aerobiku. Duża popularność i ogromne zainteresowanie dzieci i młodzieży tego typu aktywnością były bodźcem do zorganizowania w naszym rejonie turnieju aerobiku. Turniej na stałe wpisał się w kalendarz imprez oświatowych w Tychach i już od 11 lat cieszy się powodzeniem, o czym świadczy duża liczba zgłaszanych do konkursu drużyn szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest pokazanie nowego modelu rywalizacji sportowej w formie widowiskowej imprezy, popularyzowanie aerobiku jako rekreacyjno – sportowej formy aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie aktywności ruchowej przy muzyce, zasad „fair play”, wspaniałej zabawy oraz wdrażanie do zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Organizatorem i pomysłodawczynią imprezy jest Anna Klimczyk – Kijas, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, instruktor fitness w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach. Zespoły zaprezentowały ciekawe układy, z dużym zaangażowaniem występowały na parkiecie. W tym roku okazało się, że aerobik jest atrakcyjną formą aktywności nie tylko dla dziewcząt – w jednym z zespołów swoje fantastyczne umiejętności zaprezentowali również chłopcy. W jury zasiedli nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami instruktorów fitness, animatorów sportu oraz gościnnie przedstawiciel lokalnej prasy.