eTwinning

eTwinning

Nasza szkoła uczestniczy w programie eTwinning. To edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Program ten umożliwia nauczycielom i uczniom współpracę z innymi szkołami europejskimi, wymianę informacji i materiałów do nauki.

Pierwszy projekt w naszej szkole ”Christmas traditions” trwał od 25.11.2010r. do 31.01.2011r.
Brało w nim udział sześć szkół z podanych niżej krajów:
Polski (nasza) - Polska w albumie
Grecji - Grecja w albumie
Malty - Malta w albumie
Portugalii - Portugalia w albumie
Rumunii - Rumunia w albumie
i Słowacji. - Słowacja w albumie.

Głównym celem projektu była wymiana informacji na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia krajów szkół partnerskich. Zgromadzono wiele materiałów inspirujących do dalszych działań. Powstał wielojęzyczny słownik dotyczący tematyki świątecznej . Ogromną radość sprawiły naszym dzieciom kartki z życzeniami i paczki z wytworami świątecznymi, płytami CD i DVD , na których mogliśmy na żywo zobaczyć uczniów ze szkół partnerskich i usłyszeć kolędy w ich ojczystych językach.