Innowacje

MATEMATYKA INNEGO WYMIARU

Od stycznia 2013 roku w naszej szkole realizowany jest projekt Matematyka Innego Wymiaru. Został on zatwierdzony przez Śląskie Kuratorium Oświaty jako Innowacja Pedagogiczna.

Projekt oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji zakłada również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów i opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem: technik multimedialnych, sposobów efektywnej nauki, gier strategicznych, wymianie wiedzy i doświadczeń.

Uczniowie klas 2-6, którzy zostali zgłoszeni do projektu otrzymali swoje konta internetowe, za pośrednictwem których mogą rozwiązywać zadania, zdobywać punkty i komunikować się z rówieśnikami biorącymi udział w projekcie.

Przewidywanymi efektami tego przedsięwzęcia są: wzrost świadomości znaczenia matematyki w szkole, w życiu codziennym oraz zawodowym uczestników projektu, wykształcenie umiejętności logicznego myślenia, wzrost umiejętności matematycznych, możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie matematycznym. Lucyna Malczewska, Ewa Zubelewicz

"Zapraszamy do trojaka"

To tytuł innowacji zatwierdzonej do realizacji w naszej szkole w latach 2009-2012. Autorką programu jest pani Aleksandra Hryniewiecka. Innowacja oparta o program nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej została wzbogacona w treści o tematyce regionalnej.

Walorem programu jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z dziedzictwem kultury własnego regionu, budzenie w nich szacunku wobec sztuki ludowej, zwyczajów, tradycji i obrzędów charakterystycznych dla Śląska. Dzięki realizacji programu, uczniowie poznają wiele pieśni i tańców śląskich. Przygotowują programy artystyczne, które mają okazję prezentować zarówno w szkole jak i poza nią. Takie działanie daje uczniom wielką radość i stwarza możliwość „zaistnienia” w środowisku szkolnym i lokalnym.

Z opinii rodziców jak i obserwacji autorki programu wynika, iż tego typu aktywność bardzo pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny dzieci, pozwala im uwierzyć w swoje możliwości, nabrać tak ważnej w dzisiejszych czasach pewności siebie.