Konkursy dla przedszkolaków

Konkursy dla przedszkolaków

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM
Szkolny konkurs plastyczny - „ Urodzinowy tort dla Misia”
Cele konkursu:
rozwijanie twórczej wyobraźni ucznia, oraz zdolności artystycznych, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.
Zasady konkursu: 1. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualną prace plastyczną dowolnymi technikami, dowolnego formatu- przestrzenne lub płaskie. (Prace wykonane grupowo nie będą brane pod uwagę).
2. Każda praca konkursowa powinna zawierać: Imię i nazwisko autora, wiek\klasa
3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: oryginalność pracy, pomysłowość, estetyka, wiek (oddział przedszkolny, klasy I - III)
Termin dostarczenia prac do sali oddziału przedszkolnego: do 18.11.2013r.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 25.11.2013 roku o godz. 9:40 w sali oddziału przedszkolnego.
Koordynator konkursu: Katarzyna Lamęcka
PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM: „PISANKA WIELKANOCNA”
Organizator konkursu: Świetlica w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Tychach Cele konkursu : - rozwijanie wyobraźni przedszkolaków oraz zdolności artystycznych - prezentacja i popularyzacja plastyczna twórczości dziecięcej Zasady konkursu: 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP-40. 2. Uczestnicy konkursu wykonują z pomocą rodziców pracę plastyczną związaną z tematem w formie płaskiej lub przestrzennej techniką dowolną; 3. Każda praca konkursowa powinna zawierać – imię i nazwisko autora, wiek 4. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: - oryginalność pracy, - pomysłowość, - estetyka, 5. Termin dostarczania prac - do 22.03.2013r. 6. Za udział w konkursie każdy z uczestników otrzyma niespodziankę Zapraszamy do udziału Koordynator konkursu Sylwia Mikołajczyk