Nasza Szkoła

Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 40 im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach jest nowoczesną placówką, wybudowaną w 1986 roku na osiedlu „Zuzanna” w Tychach. W roku 1999 budynek został podzielony na dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 40 im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach; Gimnazjum nr 7 w Tychach.

Od stycznia 2003 roku nasza szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach. Placówka posiada 11 sal lekcyjnych, w tym dobrze wyposażoną pracownię komputerową, ponadto świetlicę, bibliotekę z czytelnią, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, gabinet logopedyczny, salę terapeutyczną do stymulacji polisensorycznej, salę terapeutyczną do integracji sensomotorycznej, dwie sale gimnastyczne, gabinet opieki medycznej i stołówkę.

Obecnie do szkoły uczęszcza 234 uczniów, którzy uczą się w 15 oddziałach - w ich zakres wchodzą: dwa oddziały przedszkolne, siedem klas nauczania wczesnoszkolnego, w tym cztery klasy integracyjne oraz sześć klas 4-6, w tym cztery klasy integracyjne. W naszej placówce pracuje 41 nauczycieli.

Dzięki dodatkowym środkom przekazanym przez Gminę Tychy na remont placówki, nasi uczniowie mogą uczyć się w bardzo dobrych warunkach. W ciągu ostatniego roku zmodernizowane zostało dosłownie wszystko, pomieszczenia, elewacje, dach, instalacje. Dodatkowo szkoła została wyposażona w nowe meble.