Ocenianie kształtujące

NASZA SZKOŁA JEST OK

W roku szkolnym 2007 szkoła nasza przystąpiła do programu, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, pod nazwą Ocenianie Kształtujące.

Praca związana z wdrażaniem programu rozpoczęła się od szkoleń liderów OK., na których wytypowani nauczyciele poznali praktycznie elementy oceniania kształtującego. Swoją wiedzą dzielili się z pozostałymi nauczycielami. Następnym etapem było wdrażanie kolejnych elementów OK podczas lekcji.

Wprowadzanie oceniania kształtującego w pracy nauczyciela wymagało zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i dostosowania proponowanych elementów oceniania kształtującego do sposobu nauczania. Ocenianie kształtujące związane jest bowiem nie tylko z ocenianiem uczniów, ale jest stylem nauczania nastawionym na to, jak uczniowie się uczą. Dzieci przyzwyczaiły się do celów lekcji, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnych i oceny koleżeńskiej, potrafią również sami krytycznie oceniać stan swojej wiedzy.

Wprowadzenie OK wpływa na doskonalenie pracy całej szkoły.