Pierwsze koty za płoty

Pierwsze koty za płoty

Od 20 września 2010 roku w naszej szkole realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Pierwsze koty za płoty w drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkoł podstawowych.
Dzięki pozyskanym środkom powiększy się oferta zajęć dodatkowych dla uczniów. Głównym celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, przyrodnicze, informatyczne i językowe. Będą również prowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze likwidujące deficyty rozwojowe oraz dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. W szkole pojawi się nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny, mikroskopy, specjalistyczne pomoce do aktywacji percepcji dzieci z zaburzeniami sensorycznymi oraz wiele książek i multimedialnych programów komputerowych do zajęć. W czasie trwania projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w finansowanych z pieniędzy unijnych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz edukacyjnych.