Pierwsze uczniowskie doświadczenia

Pierwsze uczniowskie doświadczenia - III etap

Od 2 listopada 2010 do 20 czerwca 2011 uczniowie klasy Ib podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, realizowali III etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” pod nazwą „Odkrywamy nasze talenty”.
Głównym celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych.
Projekt ten oparty został na koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest dostrzegać te zdolności, rozwijać i wspierać.
Podczas realizacji Projektu uczniowie rozwijali posiadane inteligencje, rozbudzali ciekawość poznawczą, a przy pomocy swoich umiejętności odkrywali i wzmacniali inteligencje słabiej rozwinięte. Zajęcia zorganizowane były w taki sposób, aby każde dziecko miało szansę rozwijać własny potencjał intelektualny, zainteresowania i zdolności. Uczniowie nabywali umiejętności lepszego porozumiewania się z rówieśnikami, uczyli się tolerancji i empatii wobec innych, rozwijali umiejętności pracy w grupie. Udział w projekcie przyczynił się do pobudzania wewnętrznej motywacji uczniów, chęci do zdobywania wiedzy, stworzył także możliwość lepszego startu szkolnego. Dzięki atrakcyjnym pomocom dydaktycznym otrzymanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowej Strategii Spójności, wzrosła atrakcyjność zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Rodzice uczniów uczestniczących w projekcie, mieli szansę poznać potrzeby rozwojowe swoich dzieci, zdobyć informacje na temat różnych rodzajów inteligencji oraz odkryć zdolności swojego dziecka. Pokaz efektów pracy uczniów dał obraz rozwoju dziecka i dostarczył wielu pozytywnych wzruszeń.

Pierwsze uczniowskie doświadczenia... 2008/2009

W realizacji pierwszego etapu projektu od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008 brała udział ówczesna klasa 1b integracyjna z wychowawcą - Iloną Sokołowską oraz pedagogiem specjalnym - Urszulą Pełką, która dołączyła w trakcie trwania programu.
Głównym celem Projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.
Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywało się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która jest fundamentem dla tego projektu.
W praktyce realizacji tego projektu dzieci spotykały się na cotygodniowych, dwugodzinnych zajęciach w czasie których, rozwijały swoje „słabsze” inteligencje poprzez odpowiednie zajęcia dostosowane do ich „mocniejszych” inteligencji. W efekcie wszyscy uczestnicy zajęć poczynili postępy w sferze własnego rozwoju. Do tego przyczyniło się w znacznym stopniu bardzo bogate wyposażenie bazy programu o świetnie dobrane pomoce dydaktyczne z których dzieci intensywnie korzystały. W trakcie trwania projektu wszystkie dzieci miały możliwość swobodnego rozwijania zainteresowań oraz doskonalenia słabszych umiejętności. Końcowym punktem realizacji projektu był tzw. pokaz umiejętności. W tym wypadku było to przedstawienie pt. „W blasku choinki” w okresie przedświątecznym przygotowane dla klas 1-3 oraz osobno dla rodziców dzieci klasy 3b jako formy wieczornego spotkania w szkolnym gronie.