Regulamin stołówki

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI
Szkoły Podstawowej Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne b) uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy c) pracownicy szkoły, którzy opłacili posiłek
3. Posiłki wydawane są w godzinach od 12:25 do 13:00.
4. Przed stołówką wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez szefową kuchni oraz intendenta.
5. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.
8. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendenta w Sekretariacie Szkoły.
9. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
10. Nieobecność musi być zgłoszona w Sekretariacie osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8:15 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona minimum 3 dni wcześniej.
11. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
12. Powyższy regulamin obowiązuje od 01.09.2012 roku.