Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica SP-40 obejmuje swoją opieką:

uczniów klas 1-5 poniedziałek-piątek 7:30 - 16:00 dzieci z oddziału przedszkolnego poniedziałek-piątek 13:00 - 15:00

Nauczyciele pracujący w świetlicy: Ewelina Błaszczuk-Mol, Elżbieta Krzyżanowska, Ilona Stolarska Dokumenty do pobrania:

Karta zapisu do świetlicy - szkoła Karta zapisu do świetlicy - przedszkole