Tenis

"TENIS10"

We wrześniu 2011 roku szesnaścioro uczniów klas II i III, pod opieką nauczycieli Katarzyny Chmielewskiej i Anny Klimczyk Kijas przystąpiło do realizacji programu „Tenis10”- żyj tenisowo, graj kolorowo.
Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć pozalekcyjnych. Do realizacji zajęć wykorzystywany jest profesjonalny sprzęt sportowy (rakiety w trzech rozmiarach, dopasowane do wzrostu i wagi dziecka, zróżnicowane pod względem wagi piłeczki tenisowe twarde i miękkie, siatki i linie boiska z możliwością zastosowania w różnych warunkach lokalowych). Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej z nich. Ideą programu jest zaprezentowanie tenisa ziemnego jako doskonałej zabawy dla dzieci, przekonanie, iż może on rozwinąć się w hobby na całe życie, a nawet stać się czymś więcej niż tylko pasją.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe wypełniają uczniom czas wolny, rozwijają zainteresowanie grą w tenisa, umożliwiają wyładowanie nadmiaru energii. Wielu uczniów uczestniczących w tych zajęciach będzie starało się pogłębiać umiejętności gry w tenisa w czasie wolnym, także poza szkołą (pozaszkolne szkółki tenisowe).
Podczas zajęć, uczniowie, poprzez różne formy gier i zabaw ogólnorozwojowych rozwijają zainteresowanie grą w tenisa ziemnego, doskonalą podstawowe formy ruchu oraz tworzą różne ich kombinacje. Rozwijają indywidualne umiejętności techniczne potrzebne podczas gry w tenisa, kształtują nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. Przeżywają radosne chwile, tak ważne w procesie dydaktyczno-wychowawczym, rozwijają wiarę we własne możliwości oraz przełamują lęki i obawy. W grupie uczestników są dzieci, które wykazują się największym zapałem oraz oczywiście predyspozycjami do gry w tenisa.